Mô giới của chúng tôi

Le Hoang Long

Le Hoang Long

Giám đốc

08 35 123 122

0938 22 99 09 (viber, zalo)

longle@tanlongsaigon.com

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Thanh Huong

Property manager

08 35 123 122

0902 678 128 (viber, zalo)

huongnguyen@tanlongsaigon.com

Nha Luu

Nha Luu

Leasing Consutant

08 35 123 122

0906 885 619 (viber, zalo)

Nhaluunha@tanlongsaigon.com